Priser

Nedan ser du priser för våra massagebehandlingar som erbjuds

Viktig information om priserna

Massagetiderna är anpassade med tanke på Covidrisken så att vi hinner städa och sprita ytorna, därför har vi lagt till 10 minuter efter behandlingen innan nästa massage påbörjas!
Vid företagsbesök utgår det en besöksavgift på 400 + moms och möjligheten finns att anpassa t.ex. till 25 minuter eller 35 minuter med en ställtid på 5 minuter för att effektivisera antalet massage per besök.

Prislista massagebehandlingar

 • 20 minuter

  450 sek

 • 30 minuter

  550 sek

 • 40 minuter

  650 sek

 • 50 minuter

  750 sek

 • 60 minuter

  850 sek

 • 70 minuter

  950 sek